Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thu Thùy
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lợi
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 73 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4263 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này