Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Thành phố Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Vũ Công Ngọc
Đã đưa lên 1349 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 649 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2176 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109585 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này