Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thcs Tây Cốc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây Cốc
Quận/huyện Huyện Đoan Hùng
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Văn Tôi
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 27 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29642 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này