Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Doãn Bá Thao
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1089 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29887 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này