Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phòng VHTT Núi Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/pvhttnuithanh
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị Núi Thành
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Lê Thị Diêng
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 331 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này