Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Minh Hôn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vominhhon
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thủ Khoa Huân
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Tin học
Giới thiệu jjjj
Xác thực bởi Phan Khánh Duy, Phan Khánh Duy
Đã đưa lên 673 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 40 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 276519 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này