Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Thơm
Giới tính Nữ
Đơn vị TH Tắc Vân
Tỉnh/thành Cà Mau
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 517 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này