Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Lợi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuanloiltt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Dân
Quận/huyện Huyện Tuy An
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Võ Thành Quang, Trần Duy Ngọc
Đã đưa lên 123 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 54 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 711 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này